Thyroid Information in Dutch/Schildklier Informatie in Het Nederlands

Schildklier Informatie in Het Nederlands, Dutch Thyroid Information
Mary Shomon / Pixabay

The following are websites in Dutch that talk about thyroid disease, including hypothyroidism, hyperthyroidism and thyroid cancer.

De volgende websites in het Nederlands die praten over de schildklier ziekte , met inbegrip van hypothyreoïdie , hyperthyreoïdie en schildklierkanker.

Thyroid Information / Schildklier Informatie

From Schildklierinfo.be:

De schildklier is een vlindervormig (H-vormig) orgaan van ongeveer 10 gram. De klier bevindt zich aan de voorzijde in de hals, onder het strottenhoofd, tegen de luchtpijp aan. Ze bestaat uit twee delen, de linkerkwab (lobus links) en de rechterkwab (lobus rechts). De kwabben zijn met elkaar verbonden door een smalle, nauwe verbinding, de isthmus.

Door de ligging alleen al heeft de minste zwelling, afhankelijk van waar die optreedt, een invloed op de ademhaling, de bloeddoorstroming naar en van de hersenen, het slikken en de stem... >>

Schildklier Organisatie Nederland (Netherlands Thyroid Organization)
http://www.schildklier.nl
This is the home page for Schildklier Organisatie Nederland, the Netherlands Thyroid Organization.

Dutch Endocrinology Organization
http://umcg.net
This is the home page for the Dutch organization of endocrinologists. 

Wat is de schildklier en wat doet hij? / What is the Thyroid and What Does it Do?
http://www.spreekuurthuis.nl/themas/schildklierafwijkingen/informatie/wat_is_de_schildklier_en_wat_doet_hij%3F
A summary of the thyroid and its functions / Een samenvatting van de schildklier en de bijbehorende functies

Basic Thyroid Info / Basic schildklier Info http://www.ingoedendoen.nl/volwassen/schildklierproblemen-hoe-herken-je-ze/
Summary of thyroid complaints/symptoms / Samenvatting van de schildklier klachten/symptomen

Thyroid Disorder  / Schildklieraandoening
https://www.thuisarts.nl/schildklierafwijking
Summary of thyroid problems  / Samenvatting van de schildklier klachten/symptomen

NHG Standard Thyroid Diseases  / NHG Standaard Schildklieraandoeningen aandoeningen
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-schildklieraandoeningen
Summary of basic thyroid information, terminology ,and clinical study information  / Samenvatting van belangrijkste schildklier informatie terminologie ,en klinische onderzoeksgegevens

European Thyroid Association
http://www.eurothyroid.com/
Association to promote knowledge of thyroid issues / Vereniging ter bevordering van de kennis van de schildklier problemen

HYPOTHYROIDISM / HYPOTHYREOIDIE

Schildklier Organisatie Nederland (Netherlands Thyroid Organization)
http://www.schildklier.nl/hypothyreoidie
Hypothyroidism information from the Netherlands Thyroid Organization.

MediPedia – Disease Encyclopedia  /  MediPedia - Ziekte encyclopedie
http://nl.medipedia.be/hypothyreoidie/symptomen/artikels_belangrijkste-symptomen-hypothyreoidie
Information on hypothyroidism from MediPedia

Dutch Endocrinology Organization  /  Nederlandse Endocrinologie organisatie
http://umcg.net/schildklier/te-langzaam-werkende-schildklier/

Summary of hypothyroidism  /  Samenvatting van hypothyreoïdie
https://www.thuisarts.nl/hypothyreoidie
Summary of hypothyroidism information from Thuisarts

Symptoms of thyroid problems   /  Symptomen van schildklier problemen
https://www.salusi.nl/symptomen-schildklier-kenmerken-schildklierproblemen/

UMC – Utrecht Overview  /  UMC Utrecht - Overzicht
http://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Ziekte/Hypothyreoidie

Radboud UMC Overview  /  Radboud UMC overzicht
https://www.radboudumc.nl/Zorg/Ziektebeelden/Pages/Hypothyreoïdie.aspx

HYPERTHYROIDISM / HYPERTHYROIDIE

Schildklier Organisatie Nederland (Netherlands Thyroid Organization)
http://schildklier.nl/hyperthyreoidie

Summary of hyperthyroidism  /  Overzicht aan hyperthyroïdie
https://huisartsvanson.praktijkinfo.nl/modules/thuisarts/H/3672/

MediPedia – Disease Encyclopedia   /  MediPedia - Ziekte encyclopedie
http://nl.medipedia.be/hyperthyreoidie

Leids Universitair Medisch Centrum
https://www.lumc.nl/patientenzorg/patienten/patientenfolders/ziekte-van-Graves-primaire-hyper-thyreoidie
Leids University information on hyperthyroidism.

Merck Manual Information  / Merck Manual informatie
http://www.merckmanual.nl/mmhenl/sec13/ch163/ch163b.html

Diet Cetera
https://www.dietcetera.nl/ziektes-en-aandoeningen/te-snelle-schildklier-hyperthyreoïdie

THYROID CANCER / SCHILDKLIERKANKER

Dutch Cancer Society   /   Nederlandse Cancer Society
https://www.kanker.nl/bibliotheek/schildklierkanker/wat-is/548-schildklierkanker
Information on thyroid cancer from the Dutch Cancer Society.

Radboud UMC
https://www.radboudumc.nl/Zorg/Ziektebeelden/Pages/Schildklierkanker.aspx

Netherlands Cancer Institute  / Nederlands Kanker Instituut
http://www.avl.nl/kankersoorten/schildklierkanker/
Information on thyroid cancer from the Netherlands Cancer Institute.

UZ Leuven
https://www.uzleuven.be/schildklierkanker
Information about thyroid cancer.

Leids Universitair Medisch Centrum
https://www.lumc.nl/patientenzorg/patienten/patientenfolders/schildklier-kanker
Information about thyroid cancer from Leids University.

Schildklier Organisatie Nederland (Netherlands Thyroid Organization)
http://www.schildklierinfo.be/aandoeningen_schildklierkanker.html
Information on thyroid cancer from the Netherlands Thyroid Organization.

Continue Reading